Informacje ogólne

Regiony pilotażowe - Informacje ogólne

Regiony pilotażowe

Informacje ogólne

Głównym celem projektu PYRAGRAF będzie zwiększenie wartości odpadów rolniczych i leśnych poprzez przekształcenie ich w produkty o wysokiej wartości, takie jak biowęgiel i ocet drzewny. Portugalia, Niemcy i Turcja zostały wybrane jako regiony pilotażowe, ponieważ w tych krajach wyżej wymienione produkty odgrywają kluczową rolę w przeciwdziałaniu degradacji agroekosystemów z powodu skutków zmian klimatu. Biorąc pod uwagę przewidywany postęp degradacji gleby i wody w tych krajach ze względu na zwiększoną zmienność klimatu, istnieje pilna potrzeba zbadania i ustanowienia innowacyjnych rozwiązań.

Dodatkowo, PYRAGRAF wykorzysta obfite promieniowanie słoneczne w tych regionach, aby ułatwić konwersję biomasy poprzez pirolizę, wykorzystując odnawialne źródła energii. Takie podejście znacząco przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w lokalnych sektorach rolnictwa i leśnictwa.© WIP Munich 2023 - 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101114608. The information and views set out in this website are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back