Portugalia

Regiony pilotażowe - Portugalia

Regiony pilotażowe

Portugalia

Klimat Portugalii ma charakter śródziemnomorski z pewnymi cechami kontynentalnymi, charakteryzujący się znacznymi wahaniami temperatury. Średnie roczne opady, około 561 mm, charakteryzują się znaczną zmiennością z roku na rok, z naprzemiennymi okresami obfitych opadów i ekstremalnej suszy. Intensywność opadów jest również nieregularna, czasami przekraczając 100 mm w ciągu jednego dnia. W Alentejo miesięczne nasłonecznienie wynosi średnio około 150 godzin w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym, podczas gdy w lipcu i sierpniu może być ponad 350 godzin słonecznych. Alentejo doświadcza rocznego nasłonecznienia w zakresie od 2600 do 3000 godzin. Roczna dostępność bezpośredniego normalnego napromieniowania (DNI) w regionie waha się od 1918 kWh/m2/rok do 2097 kWh/m2/rok. Te dane DNI są niezbędne do oceny wykonalności finansowej i dokładnej analizy wydajności systemów skoncentrowanej energii słonecznej (CSP) w całym okresie ich eksploatacji.

Prognozy dotyczące dostępnych surowców w Alentejo wahają się od 653,3 kt/rok dla biomasy leśnej do 1416,3 kt/rok dla pozostałości rolniczych. Wskaźniki erozji gleby we wschodnim Alentejo wykazują znaczne różnice w zależności od użytkowania gruntów, przy czym uprawy wykazują wyższe wskaźniki erozji. Czynniki takie jak kierunek uprawy wpływają na obserwowane wskaźniki erozji. Największą erozję wykazują ugory pionowe (964 kg/ha/rok), następnie pszenica (90 kg/ha/rok) i ugory poziome (66 kg/ha/rok). Erozja jest mniej widoczna na obszarach z roślinnością spontaniczną (3 kg/ha/rok), Quercus (4 kg/ha/rok) i sosną (7 kg/ha/rok).
 

Jeśli chodzi o zarządzanie glebą, pastwiska stanowią poważny problem. Około 51% (2 miliony hektarów) użytków rolnych to trwałe pastwiska, głównie zasilane deszczem. Z tego 68% (1,36 miliona hektarów) składa się z pastwisk, które nigdy nie zostały poddane zabiegom ulepszającym. W rezultacie gleby te wykazują niekorzystne cechy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Zwykle są kwaśne, mają niską efektywną miąższość, często w połączeniu z wychodniami skalnymi, i wykazują problemy strukturalne wpływające na magazynowanie wody i drenaż, co prowadzi do niskiej zdolności zatrzymywania wody. Zawartość materii organicznej jest również niewielka (<0,5%), co wpływa na aktywność mikroorganizmów i obieg składników odżywczych. Brak równowagi w niektórych minerałach, w szczególności w stosunku Mg/Mn, oraz ograniczona zdolność wymiany kationowej dodatkowo przyczyniają się do ich słabości. Cechy te sprawiają, że gleby są podatne na wpływ zmian klimatycznych i przedłużające się okresy suszy, zwłaszcza wiosną. Ponadto, ze względu na ograniczony potencjał produkcyjny i nierównomierny rozkład biomasy w ciągu roku, gleby te są podatne na erozję wodną przez większą część roku.© WIP Munich 2023 - 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101114608. The information and views set out in this website are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back