Genel Bilgiler

Pilot Bölgeler - Genel Bilgiler

Pilot Bölgeler

Genel Bilgiler

PYRAGRAF'ın öncelikli odak noktası, tarım ve ormancılık atıklarının biyokömür ve odun sirkesi gibi yüksek değerli ürünlere dönüştürülerek değerinin artırılması olacaktır. Portekiz, Almanya ve Türkiye pilot bölgeler olarak seçilmiştir çünkü bu ülkelerde yukarıda bahsedilen ürünler, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle tarımsal ekosistemlerin bozulmasını ele almada çok önemli bir rol oynamaktadır. Artan iklim değişkenliği nedeniyle bu ülkelerde toprak ve su bozulmasının beklenen ilerlemesi göz önüne alındığında, yenilikçi çözümlerin araştırılmasına ve oluşturulmasına acil bir ihtiyaç vardır.

Ayrıca PYRAGRAF, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak biyokütlenin piroliz yoluyla dönüştürülmesini kolaylaştırmak için bu bölgelerdeki bol güneş ışınımından yararlanacaktır. Bu yaklaşım, yerel tarım ve ormancılık sektörlerindeki karbon emisyonlarının azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.© WIP Munich 2023 - 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101114608. The information and views set out in this website are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück