Informacje

Informacje

Informacje

Celem PYRAGRAF jest rozszerzenie różnorodności stosowanych materiałów i podejść technologicznych w celu zwiększenia wykorzystania biowęgla i octu drzewnego na rynku nawozów i biopestycydów. Zostanie to osiągnięte poprzez innowacyjne wykorzystanie metod termochemicznych w połączeniu z energią słoneczną. Rozwiązanie PYRAGRAF obejmuje integrację skoncentrowanej energii słonecznej z mobilną jednostką pirolizy biomasy, umożliwiając wydajną i ekonomiczną produkcję zarówno biowęgla, jak i octu drzewnego.

W ramach projektu zidentyfikowano trzy główne wyzwania:

  1. Zmniejszenie śladu węglowego związanego z praktykami rolniczymi i leśnymi poprzez przekształcenie pozostałości rolnych i leśnych oraz materiałów odpadowych w cenne zasoby.
  2. Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju i odporności działalności rolniczej i leśnej poprzez poprawę jakości gleby i ogólnej różnorodności biologicznej.
  3. Tworzenie opłacalnych metod produkcji odnawialnych nośników energii w rolnictwie i leśnictwie w sposób zdecentralizowany.

PYRAGRAF nakreślił siedem konkretnych celów, zaprojektowanych w celu sprostania tym kluczowym wyzwaniom:

  1. Wybór pozostałości i odpadów z rolnictwa i leśnictwa jako surowców dla projektu oraz identyfikacja lokalnych łańcuchów dostaw.
  2. Określenie optymalnych parametrów procesu pirolizy surowców odpadowych.
  3. Zbudowanie i zademonstrowanie działania mobilnej, zintegrowanej jednostki pirolizy wspomaganej energią słoneczną.
  4. Zademonstrowanie potencjału biowęgla i octu drzewnego do zastosowań w rolnictwie i leśnictwie
  5. Zademonstrowanie potencjału pirogazu i biooleju jako produktów o wartości dodanej w zastosowaniach energetycznych.
  6. Weryfikacja zwiększonej trwałości podejścia PYRAGRAF w sferze ekonomicznej, środowiskowej i społecznej.
  7. Stworzenie biznesplanów dla podejścia PYRAGRAF i zidentyfikowanie potencjalnych możliwości rynkowych.


© WIP Munich 2023 - 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101114608. The information and views set out in this website are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back