Information

Pilotregioner - Information

Pilotregioner

Information

PYRAGRAFs främsta fokus kommer att vara att öka värdet på jordbruks- och skogsbrukets rester genom att omvandla dem till högvärdesprodukter som biokol och trävinäger. Portugal, Tyskland och Turkiet har valts som pilotregioner eftersom dessa länder, ovan nämnda produkter spelar en avgörande roll för att hantera försämringen av agroekosystem på grund av klimatförändringarnas påverkan. Med tanke på den förväntade progressionen av mark- och vattenförsämring i dessa länder på grund av ökad klimatvariation, finns det ett akut behov av att utforska och etablera innovativa lösningar.

Dessutom kommer PYRAGRAF att dra nytta av den rikliga solstrålningen i dessa regioner för att underlätta omvandlingen av biomassa genom pyrolys med hjälp av förnybara energikällor. Detta tillvägagångssätt kommer att bidra avsevärt till att minska koldioxidutsläppen inom den lokala jordbruks- och skogsbruksektorn.© WIP Munich 2023 - 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101114608. The information and views set out in this website are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück