Portekiz

Pilot Bölgeler - Portekiz

Pilot Bölgeler

Portekiz

Portekiz'in iklimi, önemli sıcaklık dalgalanmaları ile karakterize edilen bazı karasal özelliklere sahip bir Akdeniz özelliği göstermektedir. Yaklaşık 561 mm olan yıllık ortalama yağış miktarı, yıldan yıla önemli değişkenlik göstermekte olup, bol yağış ve aşırı kuraklık dönemleri birbirini takip etmektedir. Yağış yoğunluğu da düzensizdir ve zaman zaman tek bir günde 100 mm'yi aşmaktadır. Alentejo'da Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında aylık ortalama 150 saat güneş ışığı görülürken, Temmuz ve Ağustos aylarında 350 saatten fazla güneş ışığı görülebilir. Alentejo'da yıllık güneşlenme süresi 2600 ila 3000 saat arasında değişmektedir. Bölgenin yıllık Doğrudan Normal Işınım (DNI) mevcudiyeti 1918 kWh/m2/yıl ile 2097 kWh/m2/yıl arasında dalgalanmaktadır. Bu DNI verileri, Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi (CSP) sistemlerinin işletme ömürleri boyunca finansal fizibilitesinin ve hassas performans analizinin değerlendirilmesi için hayati önem taşımaktadır.

Alentejo'daki mevcut hammadde tahminleri ormancılık biyokütlesi için 653,3 kt/yıl ile tarımsal kalıntılar için 1416,3 kt/yıl arasında değişmektedir. Doğu Alentejo'daki toprak erozyonu oranları arazi kullanımına bağlı olarak önemli farklılıklar göstermekte, ekinler daha yüksek erozyon oranları sergilemektedir. Toprak işleme yönü gibi faktörler gözlemlenen erozyon oranlarını etkilemektedir. Dikey nadas arazisi en yüksek erozyona (964 kg/ha/yıl) maruz kalırken, bunu buğday (90 kg/ha/yıl) ve yatay nadas (66 kg/ha/yıl) takip etmektedir. Erozyon, spontane bitki örtüsü (3 kg/ha/yıl), Quercus (4 kg/ha/yıl) ve çam (7 kg/ha/yıl) bulunan alanlarda daha az belirgindir.

 

Toprak yönetimi ele alındığında, mera alanları önemli bir endişe kaynağı oluşturmaktadır. Tarımsal Arazi Kullanımının yaklaşık %51'i (2 milyon hektar), çoğunlukla yağmurla beslenen daimi meralardır. Bunun %68'i (1,36 milyon hektar) hiç ıslah müdahalesi görmemiş meralardan oluşmaktadır. Sonuç olarak, bu topraklar fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinden ödün vermektedir. Asidik olma eğilimindedirler, genellikle kayalık çıkıntılarla birlikte düşük etkili kalınlığa sahiptirler ve su depolama ve drenajı etkileyen yapısal sorunlar sergileyerek düşük su tutma kapasitesine yol açarlar. Organik madde içeriği de yetersizdir (<%0,5), bu da mikroorganizma aktivitesini ve besin döngüsünü etkiler. Başta Mg/Mn oranı olmak üzere bazı minerallerdeki dengesizlikler ve sınırlı katyonik değişim kapasitesi de kırılganlıklarına katkıda bulunmaktadır. Bu özellikler, toprakları iklim değişikliği etkilerine ve özellikle bahar aylarında uzun süreli kurak dönemlere karşı savunmasız hale getirmektedir. Ayrıca, sınırlı üretim potansiyelleri ve yıl boyunca düzensiz biyokütle dağılımı nedeniyle, bu topraklar yılın büyük bir bölümünde su erozyonuna karşı hassastır.© WIP Munich 2023 - 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101114608. The information and views set out in this website are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück