Proje Hakkinda

Proje Hakkinda

Proje Hakkinda

PYRAGRAF'ın amacı, gübre ve biyo-pestisit pazarında biyokömür ve odun sirkesinin benimsenmesini artırmak amacıyla kullanılan malzeme çeşitliliğini ve kullanılan teknolojik yaklaşımları genişletmektir. Bu, güneş enerjisi ile birlikte termokimyasal yöntemlerin yenilikçi bir şekilde kullanılmasıyla sağlanacaktır. PYRAGRAF çözümü, konsantre güneş enerjisinin biyokütle için mobil bir piroliz ünitesine entegre edilmesini ve böylece hem biyokömür hem de odun sirkesinin verimli ve ekonomik bir şekilde üretilmesini içermektedir.

Bu projede üç ana sorun tespit edilmiş ve hedeflenmiştir:

  1. Tarım ve ormancılık kalıntılarını ve atık malzemeleri değerli kaynaklara dönüştürerek tarım ve ormancılık uygulamalarıyla ilişkili karbon ayak izinin azaltılması.
  2. Toprak kalitesini ve genel biyoçeşitliliği artırarak tarım ve ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını güçlendirmek.
  3. Tarım ve ormancılıkta yenilenebilir enerji taşıyıcılarının merkezi olmayan bir temelde üretilmesi için uygun maliyetli yaklaşımların oluşturulması.

PYRAGRAF, bu temel zorlukları ele almak üzere tasarlanmış yedi özel hedef belirlemiştir:

  1. Tarım ve ormancılıktan elde edilen kalıntı ve atıkların proje için hammadde olarak seçilmesi ve yerel tedarik zincirlerinin belirlenmesi
  2. Atık hammadde pirolizi için en uygun proses parametrelerini belirlemek
  3. Mobil, güneş destekli entegre bir piroliz ünitesi inşa etmek ve çalışmasını göstermek
  4. Biyokömür ve odun sirkesinin tarım ve orman uygulamaları için potansiyelini göstermek
  5. Enerji uygulamalarında katma değerli ürünler olarak pirogaz ve biyo-yağ potansiyelini göstermek
  6. PYRAGRAF'ın yaklaşımının ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda artan sürdürülebilirliğini doğrulamak
  7. PYRAGRAF yaklaşımı için iş planları oluşturmak ve potansiyel pazar fırsatlarını belirlemek


© WIP Munich 2023 - 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101114608. The information and views set out in this website are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück