Anasayfa

PYRAGRAF


Tarım ve orman atıklarının yerel döngüsel değer zincirlerine ve sürdürülebilirliğe yönelik pirolitik dönüşümü

PYRAGRAF projesi, tarımsal ve ormancılık atıklarının piroliz yoluyla değerli ürünlere dönüştürülmesini sağlayacak mobil, hepsi bir arada bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu sistem üç temel bileşenden oluşmaktadır:

  • güneş enerjisi ile çalışan bir gaz yakıcı,
  • bir biyokütle kurutucu,
  • entegre bir piroliz reaktörü.

Bu kurulum, sürdürülebilir çıktılar üretmek için yenilenebilir kaynakları (güneş enerjisi ve biyokütle) kullanmaktadır. Proje, başta biyokömür ve odun sirkesi olmak üzere ekolojik faydalar sunan birden fazla ürün üretmeye odaklanmaktadır. Ayrıca proje, geliştirilmiş pirogaz ve biyo-yağ gibi enerji uygulamalarını da araştırmaktadır. Bu ürünler, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasını ve kırsal kalkınmayı teşvik ederek çeşitli tarımsal bağlamlara sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

Proje, etkinliğini göstermek için üç ülkede (Portekiz, Almanya ve Türkiye) yerel paydaşların katılımıyla saha testleri gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu testler, mobil piroliz ünitesinin çalışmasını sergileyecek ve biyokömür ve odun sirkesinin farklı toprak, ürün ve iklim koşullarında gübre ve biyopestisit olarak potansiyelini değerlendirecektir. Proje ayrıca pirogaz ve biyo-yağı motorlar ve yakıt hücreleri için enerji kaynağı olarak kullanmanın uygulanabilirliğini değerlendirecek ve yerel tarım ve ormancılık uygulamaları için biyoyakıt olarak hizmet edecektir.© WIP Munich 2023 - 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101114608. The information and views set out in this website are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück