Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning

Ansvar för Innehåll

Som tjänsteleverantörer är vi ansvariga för egna innehåll på dessa webbplatser enligt § 7, stycke 1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt § 8 till 10 i den tyska telemedielagen (TMG) är tjänsteleverantörer dock inte skyldiga att permanent övervaka inskickat eller lagrat information eller att söka efter bevis som tyder på olaglig verksamhet.

Rättsliga skyldigheter att ta bort information eller att blockera användningen av information förblir orubbliga. I detta fall är ansvar endast möjligt vid tidpunkten för kännedom om en specifik lagöverträdelse. Olagligt innehåll kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om det.

Ansvar för Länkar

Vårt erbjudande inkluderar länkar till externa tredjepartswebbplatser. Vi har ingen inverkan på innehållet på dessa webbplatser, därför kan vi inte garantera innehållet. Leverantörer eller administratörer av länkade webbplatser är alltid ansvariga för sina egna innehåll.

De länkade webbplatserna hade kontrollerats för möjliga lagbrott vid tidpunkten för etablering av länken. Olagligt innehåll upptäcktes inte vid tidpunkten för länkningen. Permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte påläggas utan rimliga indikationer på lagbrott. Olagliga länkar kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om dem.
 

Upphovsrätt

Innehåll och samlingar publicerade på dessa webbplatser av leverantörerna omfattas av tyska upphovsrättslagar. Reproduktion, redigering, distribution samt användning av något slag utanför ramen för upphovsrätten kräver skriftligt tillstånd från författaren eller upphovsmannen. Nedladdningar och kopior av dessa webbplatser är tillåtna endast för privat bruk.

Den kommersiella användningen av vårt innehåll utan tillstånd från upphovsmannen är förbjuden.

Upphovsrättslagar från tredje parter respekteras så länge innehållet på dessa webbplatser inte härstammar från leverantören. Bidrag från tredje parter på denna webbplats anges som sådana. Om du dock upptäcker några överträdelser av upphovsrättslagen, var vänlig informera oss. Sådant innehåll kommer att tas bort omedelbart.
 © WIP Munich 2023 - 2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101114608. The information and views set out in this website are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.


Wir bitten Sie, einer Verwendung von Cookies und Analysetools zur anonymen Auswertung der Nutzung unserer Webseite zuzustimmen, damit wir den Besuch unserer Webseite so komfortabel wie möglich gestalten und unser Angebot weiter verbessern können.

Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Einstellungen bearbeiten

Folgende optionale Tracking-Tools können Sie deaktivieren:

notwendige (Session-)Cookies für den Betrieb der Webseite
Matomo Webanalysedienst
Youtube Video-Player-Dienst

zurück